Home / Citizens / Service / Finance / Procurement / Tender/Quotations Advertisements

Tender/Quotations AdvertisementsPengumuman Terkini

Bil. Tarikh Diterbitkan Penerangan Tarikh Kemaskini
Tiada rekod dijumpai


Iklan Tender

Bil. Penerangan Tarikh Tutup Lampiran Ralat
1.Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap dan Pembersihan Kawasan di Taman Botani Labuan Untuk Perbadanan Labuan21/10/2021, 12:00 pmPapar
(108 Muat Turun)
Tiada Ralat
2.Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah Sistem Amaran Bencana Untuk WP Labuan Bagi Projek Smart City Labuan Fasa 1 (Panggilan Semula)25/11/2021, 12:00 pmPapar
(15 Muat Turun)
Tiada Ralat


Iklan Sebutharga

Bil. Penerangan Tarikh Tutup Lampiran Ralat
1.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Longkang Pusat Bandar Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan21/10/2021, 12:00 pmPapar
(52 Muat Turun)
Tiada Ralat
2.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Tanjung Batu Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan21/10/2021, 12:00 pmPapar
(36 Muat Turun)
Tiada Ralat
3.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Patau-Patau No. 2 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan21/10/2021, 12:00 pmPapar
(22 Muat Turun)
Tiada Ralat
4.Perkhidmatan Penyelenggaran Pembersihan Kawasan Pantai Anjung Ketam, Anjung Ikan Bakar dan Labuan Halal Hub Distribution Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan25/10/2021, 12:00 pmPapar
(25 Muat Turun)
Tiada Ralat
5.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Patau-Patau No. 1 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan25/10/2021, 12:00 pmPapar
(18 Muat Turun)
Tiada Ralat
6.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Sungai Labu Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan25/10/2021, 12:00 pmPapar
(21 Muat Turun)
Tiada Ralat
7.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Sungai Miri dan Sungai Lada Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan25/10/2021, 12:00 pmPapar
(17 Muat Turun)
Tiada Ralat
8.Membekalkan Perkhidmatan Rangkaian dan Akses Internet Secara Sewaan Selama 12 Bulan Kepada Perbadanan Labuan (Panggilan Semula)26/10/2021, 12:00 pmPapar
(48 Muat Turun)
Tiada Ralat
9.Penyelenggaran Tahunan Bagi Pembaharuan Lesen dan Perisian Bagi Sistem Kewangan Century27/10/2021, 12:00 pmPapar
(14 Muat Turun)
Tiada Ralat
10.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Layang-Layangan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan28/10/2021, 12:00 pmPapar
(21 Muat Turun)
Tiada Ralat
11.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai UMS dan Sungai Pagar Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan28/10/2021, 12:00 pmPapar
(15 Muat Turun)
Tiada Ralat
12.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Batu Manikar Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan28/10/2021, 12:00 pmPapar
(17 Muat Turun)
Tiada Ralat
13.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Tanjung Purun Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan02/11/2021, 12:00 pmPapar
(23 Muat Turun)
Tiada Ralat
14.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Pohon Batu Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan02/11/2021, 12:00 pmPapar
(20 Muat Turun)
Tiada Ralat
15.Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan Kawasan Pantai Pancur Hitam Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan02/11/2021, 12:00 pmPapar
(28 Muat Turun)
Tiada Ralat