Home / Info Korporat / Jabatan / Unit / Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Objektif

 • Mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan mengenai penilaian dan kadaran di kawasan kadaran Perbadanan Labuan serta pengurusan harta tanah milik Perbadanan Labuan
 • Mengutamakan perniagaan
 • Memberi kepuasan kepada pelabur

Fungsi

 1. Membuat penilaian keatas pegangan di Wilayah Persekutuan Labuan berdasarkan Bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976
 2. Mengenakan cukai kadaran keatas pegangan yang terletak di kawasan kadaran Perbadanan Labuan
 3. Membuat tuntutan sumbangan membantu kadar keatas pegangan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
 4. Menguruskan sewaan untuk rumah, premis niaga dan pajakan tanah milik Perbadanan Labuan
  Menguruskan perlindungan insuran untuk bangunan milik Perbadanan Labuan
 5. Memberi perkhidmatan kaunter untuk cukai kadaran dan sewaan harta tanah milik Perbadanan Labuan
 6. Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelabur sedia ada atau bakal pelabur
 7. Merancang dan melaksanakan perkara-perkara untuk menyediakan Labuan sebagai lokasi pelaburan yang kondusif
 8. Menyediakan maklumat-maklumat asas untuk rujukan para pelabur
 9. Mengadakan promosi pelaburan untuk Labuan sama ada dalam bentuk lawatan-lawatan, pameran, seminar, expo perdagangan atau pelaburan
 10. Membuka peluang kemungkinan untuk mewujudkan usahasama dengan pelabur-pelabur bagi melaksanakan projek-projek yang menyokong status Labuan sebagai Destinasi Pelancongan, Pulau Bebas Cukai dan Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa
 11. Menyelaraskan rombongan perdagangan dan pelaburan daripada luar Labuan
 12. Mempromosikan perkembangan aktiviti dan produk industri tempatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 13. Urusetia BIMP-EAGA Peringkat W.P. Labuan

Piagam Pelanggan

Penilaian & Pengurusan Harta

 • Mengeluarkan bil-bil kadaran sebelum bulan Januari dan Julai pada setiap tahun
 • Membuat tuntutan sumbangan membantu kadar kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebelum bulan Mac pada setiap tahun
 • Mengeluarkan notis tunggakan cukai kadaran pada bulan Mac dan September pada setiap tahun
 • Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas pegangan baru bagi maksud kadaran dalam masa 19 hari bekerja
 • Memproses dokumen transaksi hartanah yang lengkap dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh permohonan
 • Mengeluarkan surat tawaran sewaan rumah dan premis niaga dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh keputusan Panel Temu duga
 • Menerima dan menyelaras aduan awam terhadap kerosakan harta tanah sewaan dalam tempoh dua puluh empat jam bekerja
 • Sentiasa memberi layanan mesra kepada pelanggan

Carta Organisasi

JPPPH
 

Hubungi

Alamat:
Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta,
Tingkat 2, Blok B, Wisma Perbadanan Labuan
Jalan Merdeka, Peti Surat 81245,
87022, WP Labuan

Talian Pejabat:
087-408650
087-408698

Kemaskini terakhir 06/01/2023 - 06:26pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content