Home / Info Korporat / Perundangan / Senarai Undang-Undang

Senarai Undang-Undang

Akta / Ordinan

 1. Akta Perbadanan Labuan 2001 [Akta 609]
 2. Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 1984 [Akta A585]
 3. Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
 4. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Akta 133]
 5. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 [Akta 172]
 6. Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 [Akta 493]
 7. Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]
 8. Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 [Akta 400]
 9. Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 [Akta 672]
 10. Akta Pengurusan Strata 2013 [Akta 757]
 11. Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]
 12. Trades Licensing Ordinance, [Sabah Cap. 144]
  • (Ordinan Pelesenan Perdagangan, [Sabah Bab. 144])
 13. Public Health Ordinance, 1960 [Sabah No. 7 Of 1960]
  • (Ordinan Kesihatan Awam, 1960 [Sabah No. 7 Tahun 1960])

Undang-Undang Kecil

 1. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pendaftaran dan Pengawalan Anjing) 1963 [N.L. 31/1964]
 2. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pengurusan Sekerap) 1968 [N.L. 8/1968]
 3. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Hotel dan Rumah Tumpangan) 1963 [N.L. 12/1968]
 4. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Jalan dan Tempat Awam) 1968 [N.L. 15/1968]
 5. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pemuliharaan dan Kebersihan) 1968 [N.L. 17/1968]
 6. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Tred Mengganggu) 1968 [N.L. 19/1968]
 7. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Mencegah Kekotoran) 1992 [U. (A) 309/1992]
 8. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Iklan) 1996 [U. (A) 241/1996]
 9. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016 [U. (A) 231/2016]
 10. Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016 [U. (A) 256/2016]
 11. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016 [U. (A) 344/2016]
 12. Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016 [U. (A) 363/2016]

Undang-Undang Kecil (pindaan)

 1. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Hotel dan Rumah Penginapan) (Pindaan) 1992 [U. (A) 313/1992]

Kaedah

 1. Kaedah-Kaedah Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1993 [U. (A) 259/1993]
 2. Kaedah-Kaedah Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993 [U. (A) 2601/1993]
 3. Kaedah-Kaedah Pemberipinjam Wang (Cara Rayuan) 2001 [U. (A) 254/2001]

Perintah

 1. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2010 [U. (A) 439/2010]
 2. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974) 2010 [U. (A) 394/2010]
 3. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976) 2010 [U. (A) 442/2010]
 4. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992) 2010 [U. (A) 395/2010]
 5. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966) 2010) [U. (A) 441/2010]
 6. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemeluasan dan Ubah Suaian Akta Pemberi Pinjam Wang 1951) 2007 [U. (A) 413/2007]
 7. Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian Ordinan Pelesenan Perdagangan) 1985 [U. (A) 356/1985]
 8. Perintah Pemberi Pinjam Wang (Pindaan Jadual Pertama) 2017 [U. (A) 204/2017]
 9. Perintah Pengangkutan Jalan (Mengadakan Tempat Letak Kereta Dan Tempat Perhentian Teksi) (Majlis Perbandaran Labuan) 1995 [U. (A) 232/1995]
 10. Perintah Pelesenan Perdagangan, 1967 [U. (A) 631/1967]

Perintah (pindaan)

 1. Perintah Pengangkutan Jalan (Mengadakan Tempat Letak Kereta Dan Tempat Perhentian Teksi) (Majlis Perbandaran Labuan) (Pindaan) 2013 [U. (A) 125/2013]

Peraturan

 1. Peraturan Perbadanan Labuan (Kadar Kumpulan Wang Peningkatan Perkhidmatan) 2004 [U. (A) 71/2004]
 2. Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989 [U. (A) 58/1989]
 3. Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan) 1991 [U. (A) 231/1991]
 4. Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Pengkompaunan Kesalahan) 2002 [U. (A) 475/2002]
 5. Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 [U. (A) 476/2002]
 6. Peraturan-Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Kawalan dan Pelesenan) 2003 [U. (A) 400/2003]
 7. Peraturan-Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Pengkompaunan Kesalahan) 2003 [U. (A) 401/2003]
 8. Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015 [U. (A) 103/2015]
 9. Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015 [U. (A) 107/2015]
 10. Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Pengkompaunan Kesalahan) 2019 [U. (A) 116/2019]

Peraturan (pindaan)

 1. Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2002 [U. (A) 473/2002]
 2. Peraturan-Peraturan Pemaju Perumahan (Akaun Pemajuan Perumahan) (Pindaan) 2015 [U. (A) 104/2015]
 3. Peraturan Pemberi Pinjam Wang (Pengkompaunan Kesalahan) (Pindaan) 2018 [U. (A) 240/2018]
Kemaskini terakhir 18/12/2020 - 07:28pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content