KSKK

OBJEKTIF PENUBUHAN KSKK, PL

  • Menganjurkan aktiviti bagi membolehkan ahli-ahli mengasah dan memperkembangkan bakat mereka samada dalam bidang sukan dan kebudayaan.
  • Menjadikan program aktiviti yang dijalankan sebagai satu landasan untuk mengeratkan tali silaturrahim dan semangat setiakawan di kalangan penjawat awam di Perbadanan Labuan.
  • Memberi ruang pada ahli-ahli melalui program/aktiviti yang dijalankan, menambahkan pengetahuan dan menimba pengalaman dalam usaha menjadikan pegawai dan kakitangan Perbadanan Labuan sentiasa dalam keadaan siap sedia dan berkemampuan melaksanakan sebarang tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan sejajar dengan kehendak Kerajaan.
  • Mempelbagai usaha untuk menambahkan tabung kewangan KSKK, PL bagi memastikan penganjuran program/aktiviti dapat diadakan dengan meriah, lancar, teratur dan berkesan.
Kemaskini terakhir 18/12/2020 - 07:17pm