Home / Info Korporat / Jabatan / Unit / Jabatan Kewangan

Jabatan Kewangan

Objektif

Menyediakan perkhidmatan kewangan dan perakaunan kepada PL dan pelanggan PL yang merangkumi:
 • Mengakaunkan hasil dan perbelanjaan PL
 • Menyelia dan menyediakan bajet tahunan
 • Membuat pembayaran ke atas perbelanjaan PL dan pembayaran kepada kontraktor dan pembekal
 • Menguruskan pembayaran gaji dan elaun kakitangan
 • Menyediakan maklumat dan laporan kewangan

Fungsi

 • Mengeluarkan cek-cek bagi membayar semua perbelanjaan PL dan cek-cek tuntutan pelbagai elaun yang dibayar kepada kakitangan.
 • Membayar gaji dan elaun-elaun tetap, elaun lebih masa bulanan kepada kakitangan melalui akaun simpanan individu di bank-bank tempatan
 • Menerima kutipan pelbagai hasil di kaunter bayaran Wisma PL.
 • Memasukkan kutipan hasil ke bank setiap hari.
 • Mengawal selia dan menguruskan perolehan secara pembelian terus, sebutharga dan tender
 • Menyediakan penyata kewangan bulanan, suku tahunan dan tahunan dan lain-lain maklumat kewangan dan perakaunan untuk pengurusan PL
 • Membantu dan member khidmat nasihat kewangan dan perakaunan kepada Jabatan-Jabatan di PL
 • Menjawab pertanyaan Audit yang berkaitan dengan kewangan dari Jabatan Audit Dalam dan Jabatan Audit Negara.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan:
 • Mengeluarkan cek pembayaran dalam masa 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap dan teratur untuk dibayar
 • Membayar gaji dan elaun kakitangan tidak lewat daripada 25 haribulan tiap-tiap bulan
 • Menyempurnakan rekod hasil dan memasukkan kutipan hasil ke dalam bank setiap hari

Carta Organisasi

kewangan

Hubungi

Alamat: Jabatan Kewangan, Tingkat 2, Blok A, Wisma Perbadanan Labuan Jalan Merdeka, Peti Surat 81245, 87022, WP LabuanTalian Pejabat: 087-408729
Kemaskini terakhir 07/07/2021 - 06:38pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content