Home / Rakyat / Perkhidmatan / Pembersihan Awam / Cucian Longkang / Parit

Cucian Longkang / Parit

Jadual Pembersihan Longkang Awam Kawasan Bandar Tahun 2020-2022

Bil.PusinganCadangan Tarikh PenyelenggaraanSpesifikasi Kerja Yang Dilaksanakan
1.Pusingan Pertama15/02/2020 – 26/02/2020

  1. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan parit ‘culvert’ dan ‘sump’ hingga ke ‘oultet’

  2. Membersihkan sampah sarap, sisa makan (lemak), mendapan dan tumbuhan yang menyebabkan parit/longkang tersumbat

  3. Memastikan air longkang mengalir dengan lancer dan tidak tersumbat di semua kawasan bandar

  4. Membersihkan / mencuci kawasan sekeliling dengan air sebaik sahaja kerja-kerja pembersihan longkang dibuat

  5. Memastikan kelengkapan keselamatan disediakan di kawasan selenggaraan untuk keselamatan orang awam dan pekerja

  6. Melaksanakan kerja mengikut spesifikasi dan jadual kerja

2.Pusingan Kedua15/04/2020 – 26/02/2020
3.Pusingan Ketiga15/06/2020 – 26/02/2020
4.Pusingan Keempat15/08/2020 – 26/02/2020
5.Pusingan Kelima15/10/2020 – 26/02/2020
6.Pusingan Keenam15/12/2020 – 26/02/2020
7.Pusingan Ketujuh15/02/2021 – 26/02/2021
8.Pusingan Kelapan15/04/2021 – 26/04/2021
9.Pusingan Kesembilan15/06/2021 – 26/06/2021
10.Pusingan Kesepuloh15/08/2021 – 26/08/2021
11.Pusingan Kesebelas15/10/2021 – 26/10/2021
12.Pusingan Kedua Belas15/12/2021 – 26/12/2021

Kemaskini terakhir 18/12/2020 - 08:42pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda MySejahtera
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content