Home / Info Korporat / Jabatan / Unit / Jabatan Pengurusan Maklumat

Jabatan Pengurusan Maklumat

Objektif

Mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan jentera pentadbiran dan sistem penyampaian pelanggan organisasi melalui penggunaan teknologi maklumat

Fungsi

 • Merancang, mengkaji dan melaksanakan keperluan-keperluan komputerisasi PL dan Bahagian-Bahagian dibawahnya
 • Membangun dan menyelenggara sistem pengkomputeran di PL supaya sentiasa mantap dan terkini
 • Merancang, mengkaji dan melaksana sistem rangkaian komputer di PL supaya dapat digunakan secara optimum
 • Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal kepada pihak pengurusan dan pengguna lain yang sesuai dengan pembaharuan dan teknologi maklumat masa ini
 • Menjalankan kajian penilaian sistem dari segi perkakasan, perisian dan aplikasi dari masa ke masa supaya sistem sentiasa selaras dan sesuai dengan kehendak pengguna
 • Menjalankan proses perolehan daripada penyediaan spesifikasi tender hingga ke pemasangan peralatan dan ujian penerimaan
 • Merupakan Jawatankuasa Teknikal laman web Perbadanan Labuan

Piagam Pelanggan

Kami berjanji:
 • Menyediakan dan menyelanggarakan sistem aplikasi yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan dalam tempoh yang dikehendaki mengikut kaedah standard dengan menggunakan teknologi bersesuaian
 • Menyediakan kemudahan peralatan mengikut keperluan untuk meningkatkan produktiviti dengan mengambilkira teknologi semasa
 • Menentukan peralatan komputer berfungsi secara berterusan dengan memberi khidmat bantuan secepat mungkin melalui Meja Bantuan Help Desk
 • Sentiasa bersedia memberi khidmat nasihat teknikal sama ada secara langsung atau melalui Jawatankuasa-Jawatankuasa Teknikal
 • Memberi kesedaran pendedahan bagi meningkatkan kesedaran terhadap peranan teknologi maklumat kepada warga PL

Carta Organisasi

ICT
 

Hubungi

Alamat: Jabatan Pengurusan Maklumat, Tingkat 3,Blok A, Wisma Perbadanan Labuan Jalan Merdeka, Peti Surat 81245, 87022, WP LabuanTalian am: 087-408615
Kemaskini terakhir 07/07/2021 - 07:10pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content