Home / Info Korporat / Pengurusan / Ahli Majlis Penasihat

Ahli Majlis Penasihat

Ahli Majlis Penasihat dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang terdiri daripada:

  • Seorang Pengerusi
  • Enam orang anggota lain yang hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang penduduk W.P. Labuan

Ahli Majlis Penasihat bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada Perbadanan Labuan berhubung dengan fungsi-fungsi kerajaan tempatan yang dilaksanakan oleh Perbadanan Labuan.

Pengerusi

AMP Datuk Bashir

Datuk Hj. Bashir bin Hj. Alias

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Ahli

Datuk Wong Kii Yii

Ahli

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Puan Norihan binti Yakup

Ahli

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Encik Tan Soon Kiat

Ahli

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Encik Seah Kiat Leong @ Sia Kiat Leong

Ahli

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Puan Niswati binti Tarji

Ahli

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Encik Andy Herrdiwady Ja'afar @ Harris

Ahli

Tarikh Lantikan:

19 Jun 2023 - 18 Jun 2025 (2 Tahun)

Kemaskini terakhir 07/07/2023 - 10:17am
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content