Home / Info Korporat / Profil / Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan mesra serta melaksanakan program pembangunan yang berkualiti selaras dengan dasar pembangunan negara.

  1. Memastikan pelanggan yang berurusan di kaunter/menggunakan telefon menunggu tidak melebihi tempoh lima (5) minit serta menerima layanan yang berkualiti dan berbudi bahasa.
  2. Memberi maklumbalas permohonan tempahan kemudahan awam (melalui surat/telefon/datang ke pejabat) dalam tempoh 1 hingga 3 hari dari tarikh permohonan diterima.
  3. Menjamin segala aduan yang diterima akan disiasat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dengan menyediakan maklumbalas kepada pengadu dan pengurusan atasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
  4. Membuat pembayaran dalam masa 14 hari dari tarikh dokumen lengkap dan teratur untuk dibayar.
  5. Memastikan pelanggan mendapat keputusan permohonan bagi penyewaan Anjung Budaya dalam tempoh 1 hari.
  6. Memastikan pelanggan mendapat keputusan permohonan bagi tempahan persembahan dalam tempoh 1 hari.
  7. Memproses dan memberi keputusan mengenai permohonan baharu lesen perniagaan, pertukaran maklumat dan permohonan lesen penjaja dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja manakala pembaharuan lesen perniagaan dalam tempoh satu (1) hari.
  8. Memproses permohonan keahlian Perpustakaan Awam Labuan dalam tempoh tidak melebihi 5 minit dan memproses peminjaman dan pemulangan buku dalam tempoh tidak melebihi 3 minit.
Kemaskini terakhir 12/04/2022 - 08:29am
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content