Home / Corporate Info / Management / Board Member

Board Member

The Board Members that are appointed by the Minister of Federal Territories consist of:

  • A Chairman
  • A Deputy Chairman
  • Four other members

Chairman

149071

Vacant

Date of Appointment:

Vacant

Deputy Chairman

2

YBhg. Datuk Seri Hajah Rosida binti Jaafar

Date of Appointment:

7 October 2022 - 6 October 2023

Members

Azlan 1

Encik Azlan bin Abdul Rashid

Member

Date of Appointment:
13 Jun 2022 - 12 Jun 2024

149071

Vacant

Member

Date of Appointment:
Vacant

5

Puan Mahfuzah binti Baharin

Member

Date of Appointment: 7 Oktober 2022 - 6 Oktober 2023

149071

Vacant

Member

Date of Appintment: Vacant

Last Update02/02/2023 - 11:58am
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda MySejahtera
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas