Home / Keratan Akhbar / Fary melawat ke Kebun Komuniti Layang-layangan – galak penduduk Labuan ambil bahagian dalam pertanian bandar – tingkat pendapatan penduduk