Home / Keratan Akhbar / Program Pengurangan Risiko Daerah – Fary – Memastikan pelaksanaan berjaya di Labuan – agensi dan komuniti memainkan peranan penting