Home / Keratan Akhbar / Kepulangan pelajar Labuan telah disaring 100% – keputusan negatif – saringan kesihatan akan bermula dari peniaga Pasar Sentral Labuan