Home / Newspaper Clipping / Wong Kii Yii – ekonomi Labuan belum pulih – kerajaan tidak menaikkan sebarang kadar