Logo

logo1

Melambangkan Perbadanan Labuan yang merupakan sebuah organisasi yang matang dalam usaha untuk memperkenalkan Labuan ke seluruh dunia.

logo2

Melambangkan keprihatinan Perbadanan Labuan dalam memajukan dan merangsang kepelbagaian aktiviti Pulau Labuan seperti menjadikannya sebagai destinasi pelancongan serta menjadikannya sebuah taman yang terindah dan dikenali di dunia serta aktiviti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial.

logo3.jpg

Melambangkan ketegasan Perbadanan Labuan untuk mempertingkatkan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial.

logo4.jpg

Melambangkan keceriaan Perbadanan Labuan dalam memperkembangkan kesenian, budaya, sukan dan aktiviti rekreasi.

Last Update22/02/2021 - 07:47am