Home / Newspaper Clipping / Tadika Chung Hwa di bawah Dewan Perniagaan Tiong Hua Labuan – telah selesai sanitasi kuman untuk pemulaan kelas