Home / Newspaper Clipping / Syarikat Havilift menyampaikan sumbangan RM10,000 – pembiayaan bantuan kepada Perbadanan Labuan