Home / Newspaper Clipping / Standard Operasi Prosedur kemasukan Labuan – tiada bergejala akan mendapat kad HAC – tidak dikenakan kuarantin