Home / Newspaper Clipping / Setelah menunggu sekian lama – Palm Beach Resort muncul semula dengan Pizza bakar