Home / Newspaper Clipping / Sebanyak 5 dasar Jabatan Pendidikan Labuan – memastikan pelajar menjadi tonggak negara