Home / Newspaper Clipping / Sampah berlonggok tinggi di kawasan komersial Patau-patau – Wong Kii Yii mengadu kepada Fary – kerja pembersihan oleh pasukan pembersihan