Home / Newspaper Clipping / Promosi pembangunan pelancongan Labuan – CEO Perbadanan Labuan Dr Fary – Penghargaan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Dr. Noor Zari