Home / Newspaper Clipping / Promosi kempen penggunaan perpustakaan awam dengan baik – Perpustakaan Awam Labuan adakan pertandingan mural