Home / Newspaper Clipping / Program Pengurangan Risiko Daerah – Fary – Memastikan pelaksanaan berjaya di Labuan – agensi dan komuniti memainkan peranan penting