Home / Newspaper Clipping / PL akan melaksanakan pelbagai rancangan pembangunan – menjadikan Wilayah Persekutuan makmur