Home / Newspaper Clipping / Perbadanan Labuan membawa rombongan media – lawatan ke Melaka