Home / Newspaper Clipping / Pengurusan tempat letak kereta Labuan akan beroperasi semula – pemiik kenderaan diingatkan agar meletak kenderaan yang disediakan