Home / Newspaper Clipping / Pengecualian yuran lesen penjaja selama setahun – Perbadanan Labuan menjangka mengurangkan cukai lebih daripada RM48,000