Home / Newspaper Clipping / Pengecualian fi lesen penjaja – tempoh sah laku pendaftaran kad perkhidmatan penghantaran makanan – dilanjutkan sehingga Disember tahun ini