Home / Newspaper Clipping / Pemantauan Wong Kii Yii selaku Dewan Perniagaan Tiong Hua – Sekolah Tadika Chung Hwa mula kelas pembelajaran