Home / Newspaper Clipping / Pelaksanaan kawalan dengan segera di Pasar Sentral Labuan – menghadkan 5 pintu keluar masuk