Home / Newspaper Clipping / Pelaksanaan di seluruh sekolah di Labuan – Winner Touch melancarkan – galak sekolah beri sokongan