Home / Newspaper Clipping / Menepati syarat kebersihan keselamatan kesihatan makanan – 3 buah Restoran Lazenda, Palm Beach – mendapat sijil BeSS daripada Jabatan Kesihatan