Home / Newspaper Clipping / Lazenda Centre dan Paragon Mall Labuan – mendapat persijilan daripada Perbadanan Labuan