Home / Newspaper Clipping / Kumpulan penipuan menyamar menjadi unit penguatkuasaan undang-undang – lelaki Labuan kehilangan RM130,000