Home / Newspaper Clipping / Kepulangan seramai 153 pelajar Semenanjung dan Sarawak – ujian saringan adalah negatif