Home / Newspaper Clipping / Kenderaan bergerak Jabatan Penerangan meneruskan tugasnya – terus mengingatkan kepentingan pematuhan