Home / Newspaper Clipping / Jabatan Kesihatan Labuan dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana – laporan pandemik kepada Pengerusi PL