Home / Newspaper Clipping / Hotel Lazenda Labuan dan dua restoran Palm Beach Resort – mendapat Sijil BeSS Jabatan Kesihatan