Home / Newspaper Clipping / Chen Kuang Wei – Bilakah boleh membayar cukai jalan – JPJ akan menentukan tarikh secepat mungkin