Home / Newspaper Clipping / Asrama Jabatan Kesihatan Labuan – dijangka siap pada tahun 2023