Home / Newspaper Clipping / Annuar Musa desak Kementerian Wilayah Persekutuan – mengangkat cadangan jambatan Labuan Sabah – jemput syarikat swasta ambil bahagian