Home / Newspaper Clipping / Amir cadangkan kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia – Pulau Labuan mempunyai platform rangkaian 5G