Home / Newspaper Clipping / 1,650 murid Tahun Satu memulakan sesi persekolahan Tahun 2020