Home / Media Statement / Sebanyak RM1.5 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek-projek kecil di seluruh wpl
Sebanyak RM1.5 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek-projek kecil di seluruh wpl

21 nov 2020 sebanyak RM1.5 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek projek kecil di seluruh wpl

21 nov 2020 sebanyak RM1.5 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek projek kecil di seluruh wpl 2
21 nov 2020 sebanyak RM1.5 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek projek kecil di seluruh wpl 2