Home / Media Statement / Kenyataan akhbar berhubung dengan penangguhan lawatan perwakilan duta asing ke wpl

Kenyataan akhbar berhubung dengan penangguhan lawatan perwakilan duta asing ke wpl

Kenyataan akhbar berhubung dengan penangguhan lawatan perwakilan duta asing ke wpl

9 mac 2020 kenyataan akhbar berhubung dengan penangguhan lawatan perwakilan duta asing ke wpl

9 mac 2020 kenyataan akhbar berhubung dengan penangguhan lawatan perwakilan duta asing ke wpl 2