mel E-mail  

Set Data Terbuka Kerajaan

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan.

Tajuk Format
Pelbagai


Baca Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan