mel E-mail  
Pasaran Pilihan

 

Senarai Aktiviti-aktiviti dan Produk-produk yang Dinaikkan Pangkat Yang Layak bagi Pertimbangan Taraf Perintis dan Cukai Pelaburan Elaun di Bawah Promosi Akta Pelaburan 1986

 1. Pembuatan bahan kimia dan bahan kimia petrol

 2. Pembuatan Produk Farmaseutikal dan produk-produk berkaitan

 3. Pembuatan Kayu dan Produk-produk kayu

 4. Pembuatan pulpa, kertas dan papan kertas

 5. Pembuatan besi dan keluli

 6. Pembuatan Logam Bukan Ferus Dan Produk-produk berkaitan

 7. Pembuatan bahagian-bahagian jentera dan jentera

 8. Pembuatan komponen peralatan pengangkutan dan aksesori

 9. Produk-produk/ perkhidmatan sokongan

 10. Pembuatan Produk-produk elektrik dan elektronik serta alatan komponen dan bahagian-bahagiannya

 11. Pembuatan Barangan Plastik

 12. Perniagaan Hotel dan Industri Pelancongan

Sila rujuk kepada MIDA bagi senarai terperinci aktiviti-aktiviti yang dipromosikan.
 

Senarai Aktiviti-aktiviti dan Produk-produk yang Dinaikkan Pangkat dalam Program Rantaian Perindustrian (ILP) untuk Pertimbangan Taraf Perintis dan Elaun Cukai Pelaburan di Bawah Promosi Akta Pelaburan 1986

 1. Pembuatan Barangan Getah
 2. Pembuatan Logam Bukan Ferus dan Produk-produk berkaitan
Sila rujuk kepada MIDA bagi senarai terperinci aktiviti-aktiviti yang dipromosikan
 

Senarai Aktiviti-aktiviti dan Produk yang Dinaikkan Pangkat bagi Syarikat-syarikat Kecil-kecilan untuk Pertimbangan Taraf Perintis di Bawah Promosi Akta Pelaburan 1986

 1. Pembuatan Bahan Kimia dan Farmaseutikal
 2. Pembuatan Kayu dan Produk-produk Kayu
 3. Pembuatan Tekstil dan Produk-produk tekstil
 4. Pembuatan Produk Besi dan Keluli
 5. Pembuatan Logam Bukan Ferus dan produk-produknya
 6. Produk-produk dan Perkhidmatan Sokongan
 7. Pembuatan Alatan Tangan
 8. Pembuatan Kenderaan Bermotor, Alatan Komponen Dan Aksesori
 9. Pemasangan dan Pembuatan Barangan Elektrik dan Elektronik serta alatan komponen dan bahagian-bahagiannya
 10. Pembuatan Barangan Dapur
 11. Pembuatan Alat Mainan
 12. Pembuatan Barangan dan Peralatan Sukan
 13. Pembuatan Produk Plastik
Sila rujuk kepada MIDA bagi senarai terperinci aktiviti-aktiviti yang dipromosikan..
 

Senarai Aktiviti-aktiviti dan produk-produk yang Dinaikkan Tarah bagi Syarikat Berteknologi Tinggi Dibawah Promosi Akta Pelaburan 1986

 1. Elektronik Maju
 2. Peralatan
 3. Bioteknologi
 4. Sistem-sistem Automasi Dan Pengilangan Fleksibel
 5. Elektro-optik Dan Optik Tak Linear
 6. Bahan-bahan maju
 7. Optoelektronik
 8. Kejuruteraan Perisian
 9. Sumber-sumber tenaga alternatif
Sila rujuk kepada MIDA bagi senarai terperinci aktiviti-aktiviti yang dipromosikan.