mel E-mail  

Jawatan Kosong/ Kerjaya


Bil

Jawatan

Gred

Kekosongan

Taraf Jawatan

Tarikh Tutup Iklan

Muat Turun Iklan

Muat Turun Borang Permohonan

01 Arkitek Lanskap J41 1 Kekosongan TETAP

4 Mac 2019

pdf pdf
02 Pembantu Tadbir (P/O) N19 1 Kekosongan TETAP 28 Februari 2019 pdf pdf

 

Alamat Penghantaran:

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke alamat seperti di bawah:

Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Labuan
Wisma Perbadanan Labuan
Jalan Dewan
Peti Surat 81245
87022 W.P. Labuan
(U/P: Jabatan Pengurusan Sumber Manusia