Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Pelanggan Webmel PL Statistik Arkib PL Direktori Pekerja Labuan Tourism
Piagam Pelanggan Pencapaian Piagam Webmel PL Statistik Arkib PL Direktori Pekerja Labuan Tourism
  PERSONALISASI  
  orang awam pelancong
 
pautan PAUTAN  
   
TAWARAN PENYEWAAN RUMAH MESRA RAKYAT SUNGAI BANGAT BAHARU
   
TAWARAN PENYEWAAN RUMAH SEWA MILIK PERBADANAN LABUAN PERUMAHAN KAKITANGAN AWAM KG. BUKIT KUDA BAHARU
   
Tawaran Pajakan Tanahmilik Perbadanan Labuan Lot 6633 PN10358 Dan Lot 6634 PN10359, Jalan Dewan, Wilayah Persekutuan Labuan BAHARU
   
Tawaran Pajakan Tapak Tanahmilik Perbadanan Labuan Lot 31228 PN11616, Kg. Sg Bedaun Wilayah Persekutuan Labuan BAHARU
   
Tawaran Pajakan Bekas Tapak Bekas Bangunan Hotel Labuan Lot 30356 PN11193, Jalan Merdeka, Wilayah Persekutuan Labuan BAHARU
   
Tawaran Pajakan Bekas Tapak Medan Selera Lama Lot 7761 PN5518, Jalan Merdeka, Wilayah Persekutuan Labuan BAHARU
   
Kajian Kepuasan Pelanggan Perbadanan Labuan Tahun 2020 BAHARU
   
26 JUN 2020: Tawaran Penyewaan Premis Niaga Perbadanan Labuan BAHARU
   
Pembatalan Penganjuran Acara Pelancongan Perbadanan Labuan Tahun 2020 BAHARU
   
Infografik 100 Hari TSAM dan DSDS BAHARU
   
Kaji Selidik Kesan Covid-19 Industri Perniagaan di WP Labuan 2020 BAHARU
   
Pelanjutan Tarikh Akhir Bayaran Bil Cukai Tanah (Quit-Rent) dan Bil Cukai Petak (Parcel-Rent) Tahun 2020 di Wilayah Persekutuan BAHARU
   
Apa Yang Perlu Dilakukan Syarikat Sekiranya Terdapat Kes Jangkitan COVID-19 Di Kalangan Pekerja? BAHARU
   
[MITI] Soalan Lazim Pengisytiharaan Syarikat BAHARU
   
Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 Di Tempat Kerja 2020 BAHARU
   
10 Langkah Mudah Kesedaran Keselamatan Siber BAHARU
   
Tawaran Penyewaan Rumah Sewa Milik Perbadanan Labuan Perumahan Ganggarak Permai BAHARU
   
Permohonan Sewaan Premis Niaga Perbadanan Labuan BAHARU
   
Demi Labuan: Pesanan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan BAHARU
   
Buku Kecil Acara dan Festival Labuan 2020 BAHARU
   
Peratus kadar baharu yang dikenakan dalam Pelaksanaan Senarai Nilaian Baharu Tahun 2020 Wilayah Persekutuan Labuan BAHARU
   
Kalendar Acara Labuan 2020 BAHARU
   
Panduan dan Pekeliling BAHARU
   
 
 
     
  eubat E-PERUBATAN *Panduan             
  ekompaun E-KOMPAUN *Panduan  
  elesen E-LESEN *Panduan           
  elib E-PUSTAKA *Panduan  
  etempahan E-TEMPAHAN *Panduan  
  smpgl SMPGL *Panduan  

 

 

tajuk

kalendar
Kalendar
    undian
Undian
    solat
Solat
    forum
Forum